Портрети: известните имигранти

javascript:void(0)

 

 

още...

30.12.2014 г.

В момента в центровете за настаняване има около 3770 бежанци, от които 835 са деца.

Дума на деня

Култура

Съвкупност от духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало.

Дата:
19.08.2014 г.
Надин, бежанец от Сирия, получил статут на дългосрочно пребиваващ имигрант и документ за самоличност.
Джелал, бежанец от Сирия с неустановен към момента статут.