Портрети: известните имигранти

javascript:void(0)

 

 

още...

30.12.2014 г.

В момента в центровете за настаняване има около 3770 бежанци, от които 835 са деца.

Дума на деня

Човешки права

Основните права и свободи, които притежават всички хора, независимо от тяхното гражданство, пол, национален или етнически произход, раса, религия, език или друг статус.

Дата:
02.07.2014 г.
Джелал, бежанец от Сирия с неустановен към момента статут.
Надин, бежанец от Сирия, получил статут на дългосрочно пребиваващ имигрант и документ за самоличност.