Граждани родени в чужбина (Източник: НСИ преброяване) 2001/2011 година