Портрети: известните имигранти

javascript:void(0)

 

 

още...

30.12.2014 г.

В момента в центровете за настаняване има около 3770 бежанци, от които 835 са деца.

Дума на деня

Интеграция

Обединяване на групи в едно цяло въз основа на общи интереси.

Дата:
04.07.2014 г.
Надин, бежанец от Сирия, получил статут на дългосрочно пребиваващ имигрант и документ за самоличност.
Джелал, бежанец от Сирия с неустановен към момента статут.