Административни услуги

Компонентът на услугите за гражданите на трети държави, предоставени от българските институции е организиран в две категории: административни и потребителски. Административните услуги се предоставят от държавните институции, а потребителските от частния и неправителствения/гражданския сектор.В секцията представяме административните услуги.