Национален статистически институт

Данните за миграцията, които събира НСИ са регламентирани от:

  • Закон за статистиката;
  • Закон за преброяване 2011 и предходните закони за преброяване;
  • Национална статистическа програма за годината.