Финансови консултации

Проектът ИНТЕГРА (www.integra-project.eu) е насочен към интеграцията на имигранти посредством увеличаване на знанията им по финансови въпроси.

В съвременното глобално общество на знанието и с все по-нарастващата мобилност, мигрантите са изправени пред много предизвикателства, преди да могат да се установят и да се почувстват част от новата общност. Едно от основните предизвикателства, които сериозно засягат новодошлите, е липсата на основни познания по финансови въпроси. Проектът представя добри практики от Германия, Ирландия, Литва, Холандия, Великобритания, Полша и Франция за финансово ограмотяване на новите заселници така, че да могат да се справят с работата с пари – управление на приходи и разходи, текущи сметки, постоянни и международни плащания, да избягват натрупване на дългове, да овладеят самостоятелно банкиране, в това число онлайн.