Правни услуги

Водеща организация за предоставяне на правни услуги и безплатна правна помощ е Правната клиника за бежанци и имигранти (ПКБИ) към Юридическия факултет на Софийския университет (http://lcribg.hit.bg/). Членовете на ПКБИ вярват, че всеки човек има право на свобода, убежище, сигурност и уважение на неговото достойнство.

Организацията си поставя за цел да осигурява безплатна и висококвалифицирана правна помощ на бежанци и имигранти, която се изразява в правни
консултации и представителство, да подпомагане и насърчаване достъпа до минимум човешки права на нелегалните имигранти, да подобри защитата на правата на бежанците и имигрантите в България, да съдейства за социалната им интеграция и да популяризира проблемите им сред обществото.

Правната клиника за бежанци и имигранти има седмично приемно време за срещи и провеждане на интервюта (първоначални и допълнителни) с бежанци и имигранти, обърнали се за правна помощ.

Безплатната правна помощ за бежанци и имигранти се отнася до:

  • административни производства пред държавните органи

Съгласно чл.56 от Конституцията на Република България, “всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник”. Наш основен предмет на дейност са административните производства, уредени в Закона за убежището и бежанците и в Закона за чужденците в Република България, както и други свързани с тях правни действия според българското законодателство;

  • съдебни производства

Студентите изготвят жалби, извършват необходимите справки в деловодството на съда и подготвят писмени съдебни защити. Членовете на ПКБИ правят посещения и предоставят безплатна правна помош и на задържаните имигранти в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в с.Бусманци.

Досега Правната клиника за бежанци и имигранти е предоставяла безплатна правна помощ на лица от следните страни на произход: Алжир, Ангола, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларус, Бурунди, Демократична Република Конго (столица Киншаса), Етиопия, Гана, Гвинея, Грузия, Замбия, Западна Сахара, Индия, Иран, Куба, Нигерия, Пакистан, Палестински територии, Република Конго (столица Бразавил), Руанда, Русия, Сомалия, Танзания, Турция, Украйна.